Đào đỏ Mỹ

40,000

Tiết kiệm: 28.000₫ so với giá thị trường

Đào (danh pháp khoa học: Prunus persica) là một loài cây được trồng để lấy quả hay hoa. Nó là một loài cây sớm rụng lá, thân gỗ nhỏ, có thể cao tới 5–10 m.