Trái cam mật

138,000

Tiết kiệm: 100.000₫

Cam (danh pháp hai phần: Citrus × sinensis) là loài cây ăn quả cùng họ với bưởi.

Categories: ,