Ổi lê ruột đỏ

20,000

Tiết kiệm: 30.000₫ so với giá thị trường

Cây ổi nhỏ hơn cây vải, nhãn, cao nhiều nhất 10m, đường kính thân tối đa 30 cm. Những giống mới còn nhỏ và lùn hơn nữa

Category: